Ekonomija

Do 90-tih godina, Gnjilane imalo je jednu delimicnu stabilnu ekonomiju. Ona se sastojala od industrije tekstila, industrije duvana, industrije baterija «IBG» , fabrike radijatora i ostalim toplim stabilimentima, fabrika proizvoda za rudarstvo i cilicnih konstrukcija, hidro građevinska i industrijska preduzeca «Binacka Morava», kasapnica, industrija brašna i hleba itd. Nepravedno korišćenje i neodržavanje ovih kapaciteta uticalo da ponovno akitvizanje bude teško, posle rata na Kosovu. Međutim na vecinu njih ucinjeni su napori da se pocne sa proizvodnjom, ali nije došlo do uspeha.

1.Tekstilna industrija

Proizvodi tepih tafting, klasik, rucni, zavese, trikotaž. Nalazi se na putu Gnjilane-Preševo. Aktualno rade oko 200 radnika sa prosecnim prihodima 103 €. Godišnji promet je 299.265 €. Momentalno korišcenje proizvodnih kapaciteta je 5%. Instalirani kapaciteti su: tepisi tafting, uarđeni rucno 4.000.000 (m2/god.). Decija trikotaža i odrasli 400.000 kom/god. Kao i zavese raznih modela i tipa 15.000.000 m2. Zasnivan je u 1958 godini, a poslednja godina modernizacije 1985 god. Sirovina uglavnom obezbeđuje se od uvoza – Turske, a gotovi  proizvodi plasiraju se na Kosovskom tržištu.

2.Duvanska industrija

U okviru DIG deluje duvanski kombinat, delatnost koje skupljanje duvana, prerada i fermentacija kao i proizvod cigarete: Božur, Dard, Holidej, Princ itd. Nalazi se u ul. Gnjilane-Uroševac. Aktualno rade oko 240 radnika, sa prosecnim prihodima 210 €. Godišnji promet je 1.184.370 €. Momentalno korišcenje proizvodnih kapaciteta je 33%. Instalirani kapaciteti su: 30 (t/na jednu smenu). Zasnivana je 1954 godine, a poslednja godina modernizacije 1989 godina. Sirovina uglavnom obezbedi se od kosovskog tržišta, Srbije i Makedonije, a gotovi proizvodi plasiraju se na Kosovskom tržištu.

3.Društvena preduzeca «Celiku»

Proizovodi metalnih katanaca za građevinarstvo, građevinski lim za potkrovlje i pokrivanjem industrijskih objekata, radove za pozicije limara, celicne konstrukcije (nosecu konstrukciju za industrijske objekte), mosta, rule za transportne pojase. Nalazi se na putu Gnjilane-Bujanovac. Aktualno rade oko 187 radnika, sa prosecnim licnim dohodcima 150 €. Godišnji promet je 982.834 €. Momentalno korišćenje proizvodnih kapaciteta je (20-30%). Instalirani kapaciteti su 300/t celičnih konstrukcija mesecno. Zasnivana je u 1947 godine, dok poslednja godina modernizacija je 1990 godine. Sirovina uglavnom obezbeđuje se od uvoza: Makedonije, Crne Gore, Bosne i Slovenije. Dok plasiranje gotovog proizvoda vrši se na kosovskom tržištu.

4.Društvena preduzeca «Kvalitet»

Glavna delatnost ovog preduzeca je skupljenje pšenica, proizvodnje brašna i proizvodnje hleba i opekama. Aktualno rade oko 129 radnika sa prosecnim licnim dohodcima 218 € mesecno. Godišnji promet je: 705.210 €. Momentalno korišcenje proizvodnih kapaciteta je (40 50%). Instalirani kapaciteti pekare su: 110.kg/cas. Kapacitet mlina za mlevenje je 20 tone u jednoj smeni. Kapacitet deponiranje pšenice u silosu je: 1.300 vagona, dok kapacitet suše je 100 tona / u jednoj smeni. Zasnivana je u 1975 godini, a poslednja godina modernizacije je 1978 godina. Sirovina uglavnom obezbeđuje se od strane individualnih proizvođaca regije Gnjilana. Dok plasiranje gotovih proizvoda i usluga vrši se na tržištu regiona Gnjilane.

5.Društvena preduzeca «Jugoterm».

Proizvodi solarne radijatore, kolektore i ostale proizvode. Nalazi se na putu Gnjilane-Preševo. Aktualno rade oko 215 radnika, sa prosecnim dohodcima 300 €. Godišnji promet je 3.144.430 €. Momentalno korišcenje proizvodnih kapaciteta je 40%. Instalirani kapaciteti su: proizvodnja radijatora 50.000 m2/u jednoj smen, cevni radijatori 1200 komada/mesecno, solarni kolektori 1000 komada/mesecno. Zasnivana je u 1978 godini, a poslednja godina modernizacije je 1984 god. Sirovina uglavnom obezbeđuje se od Makedonije i Grcke. Plasman gotovih proizvoda vrši se na kosovskom tržištu, državama Balkana i na Slovenačcom tržištu.

6.Društvena preduzeca IBGJ (industrija baterije)

Glavna delatnost ovog preduzeća je: proizvodnja otvorenih baterija, proizvodnja cilindri baterija i disk baterija kao i ostalih proizvoda, kao ele. lampe, razlicitog tipa, polaramonta za satelitske antene itd. Nalazi se na putu Gnjilane-Bujanovac. Aktualno rade oko 200 radnika sa prosecnim prihodima 150 € mesecno. Godišnji promet je 406.437 €. Momentalno korišcenje proizvodnih kapaciteta je 5%. Instalirani kapaciteti su 15.000.000.ampera /casa/ godišnje. Zasnivana je u 1976 godini, a poslednja godina modernizacije je 1990 godine. Sirovina uglavnom obezbeđuje se iz Engleske i Nemacke. Dok plasman gotovih proizvoda vrši se na Kosovskom tržištu, Srbiji, Makedoniji, Sloveniji.

7.Društvena preduzeca «Grafikos»

Glavna delatnost ovog preduzeca je: kucanje raznih obrasca, kucanje pratecih materijala za ekonomsko-finan.delatnosti, kucanje novina, brošure, reklama, kataloga, školskih knjiga, kalendara, etiketa, raznih prospekta itd. Nalazi se na putu Gnjilane-Preševo. Aktualno rade oko 60 radnika sa prosecnim primanjem od 170 € mesecno. Godišnji promet je 245.989 €. Momentalno korišcenje proizvodnih kapaciteta je 30%, instalirani kapaciteti su: mašina Ofset formata «B1» 500 prelaza tabaka/ na cas. Mašina GTO formata «A3» 6000 prelaza tabaka/cas. Zasnivana je u 1954 godini, a poslednja godina modernizacije je 2000 godina. Sirovina uglavnom obezbeđuje se iz Slovenije. Dok plasman usluga i gotovih proizvoda vrši se iskljucivo na Kosovskom tržištu.

8.Hidro građevinska industrijska preduzeca «Binacka Morava»

Glavna delatnost ovog preduzeca je: niža i visoka gradnja, fabrika stanova i montažnih sala, baza asfalta, kamenolom i proizvodnja građevinskog materijala, fabrika spremnog betona. Nalazi se na kružnom putu, severni deo grada. Aktualno rade oko 715 radnika sa prosecnim primanjem od 125 €. Godišnji promet je 4.327.578 €. Momentalno korišcenje proizvodnih kapaciteta je prosecno 25%. Instalirani kapaciteti su: kamenolom, separacija I= 60 m3/ na cas, separacija II= 120 m3/ na cas. Fabrika betona ima kapacitet od 235 m3 / na cas. Baza asfalta: kapacitet prve baze je 25 tona na cas, kapacitet druge baze je 45 tona / na cas. Zasnivana je u 1954 godini, a poslednja godina modernizacije je 1982 godina. Sirovina, građevinski kamen, mlevena fraksija obezbeđuje se od kamenoloma preduzeca, a ostala sirovina obezbeđuje se na Kosovskom tržištu, Makedoniji, Albaniji, Bosni, Italiji itd. Plasman gotovih proizvoda i usluga vrši se uglavnom na Kosovskom tržištu.