Geografska pozicija

Opština Gnjilane nalazi se u jugoistocnom delu Kosova, pokrajina pomoravlja. Grad ima povoljnu geografsku poziciju i ovo omogucuje dobre veze sa ostalim centrima na Kosovu i rejonu.

Od 15 februara 2003 godine Gnjilane je sedište kancelarije agencije za lokalnu demokratiju Saveta Evrope. Zbratimljeno je ili potpisalo partniritet sa Opštinama Kukes (Albanija), Luterbah (Francuska) i Iper (Belgija).

Ima površinu od 515 m2, 63 prebivališta i 54 kat.Opština. U jednom kvadratnom kilometru žive 259 stanovnika. Prostire se u jednu dublju poljsku rupu. Ima dobre uslove za poljoprivredu i poznaje se kao agro –industrijski grad. U jugozapadu ima planine Karadaka kao jedan deo Kosovskog ravnjenja – jedno plodno polje.

Vlada srednja kontinetalna klima, sa hladnim zimama i toplim letima. Prosecna temperatura u januaru je -0.9 stepeni, a u juli + 21,5 stepeni. U jesenu, padaju kiše, prosecno 177 mm, a leti 129 mm. Kolicina padavina u prolece je 145 mm a u zimi 130 mm.

Koordinate prostiranja Gnjilana su 42 stepena na severu i 21.20 stepena na istoku. Grad ima nadmorsku visinu od 501 do 590m, a regija, od 475/m, u Budrizi, do 1.000/m na granicnoj zoni sa Makedoniji (Stancic).

Okolina Gnjilana je obogacena sa rudama (gvožše i leucid) i sa materijalnim izvorima (Nosalje, Pidic, Kmetovce, Podgraše i Prilepnica). Razlikuje se od ostalih Opština sa jednom homogenskom pedalogijom zemljišta.

Populacija Gnjilana uvek je bila mešovita, dominacijom albanaca, kao za vreme turske vladavine, tako i srpsko jugoslavsko. Prema publikacijama Statistickog Zavoda Kosova, decembar 2002 godine, ukupni broj stanovnika je 133.724 (68.814 muškaraca i 64.910 žena), od tog broja 1.16.246 su albanci dok 17.478 iz ostalih zajednica. U urbanskoj zoni žive 79.898 stanovnika, a ostali deo u ruralnim predelima.

Nacionalna struktura populacije u Opštini Gnjilane je sledeęa: 11.6246 albanaca (86.9%), 12.500 srba (9,4%), 133 crnogoraca (0.1%), 936 turaka (0,7%), 267 muslimana (0,2%), 3,610 roma (2,7%) i 32 ostalih. Prosečni stepen rošenja je 3.360 beba u godini. Broj umrlih krece se na 384, a braka 912.

Dana 24 aprila 2002 godine, Gnjilane pogodio je jedan jaki zemljotres sa epicentrom u trouglom Gnjilane-Maleševo-Ugljare, kao posledica toga je jedna žrtva i oštecena preko 8 hiljade objekata porodicne infrastrukture javne i društvene. U seizmiloškim kartama, Gnjilane se poznaje kao rejon sa visokim stepenom opasnosti.