Konkurs za prijem radnika u osnovnim skolama opstine Gnjilane

 

Republika e Kosovës                                                          Komuna e Gjilanit

Republika Kosova                                                               Opština Gnjilane

Republik of Kosovo                                                             Municipal Gjilan

                                                                                           Gilan Belediyesi

DREJTORIA E ARSIMIT

05 Nr.36/ 2011

Data : 20.01./ 2011

Na osnovu clana 4.1 i clana 5 pargraf c i d Zakona o Obrazovanja u Opstinama Republike Kosova, Direkcija Obrazovanja u Gnjilanu objavljuje:

 

KONKURS

 

I-ZA PRIJEM RADNIKA U O.S  „VUK KARADZIC“ SILOVO-KMETOVCE

 

1.  SRPSKI JEZIK- 38 CASA- 4 NASTAVNIKA

 1. 2.ENGLESKI JEZIK- 36 CASA- 4 NASTAVNIKA
 2. 3.RUSKI JEZIK- 16 CASA- 2 NASTAVNIKA
 3. 4.MATEMATIKA- 36 CASA- 4 NASTAVNIKA
 4. 5.BIOLOGIJA- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 5. 6.GEGRAFIJA- 14 CASA-1 NASTAVNIK
 6. 7.ISTORIJA- 14 CASA- 1 NASTAVNIK
 7. 8.FIZIKA- 12 CASA-1 NASTAVNIK
 8. 9.LIKOVNA KULTURA- 10 CASA-1 NASTAVNIK
 9. 10.MUZICKA KULTURA- 10 CASA-1 NASTAVNIK
 10. 11.TEHNICKO OBRAZOVANJE- 16 CASA- 2 NASTAVNIKA
 11. 12.FIZICKO VASPITANJE- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 12. 13.SPORTSKE AKTIVNOSTI- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 13. 14.HEMIJA- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 14. 15.INFORMATIKA I RACUNARSTVO- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 15. 16.GRADZANSKO VASPITANJE- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 16. 17.CUVARI PRIRODE- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 17. 18.VERONAUKA- 10 CASA-1 NASTAVNIK
 18. 19.OD IGRACKE DO RACUNARA- 8 CASA-1 NASTAVNIK

 

ZA NIZE RAZREDE

 1. 1.NULTI RAZRED (VASPITAC)- 3*18~54 CASA- 3 VASPITACA
 2. 2.RAZREDNA NASTAVA (UCITELJ)-  8*20~160 CASA- 8 UCITELJA

 

POMOCNO TEHNICKO OSOBLJE

 1. 1.DOMAR SKOLE- 80 RADNIH SATI- 2 RADNIKA
 2. 2.LOZAC- 80 RADNIH SATI- 2 RADNIKA
 3. 3.CISTACI- 320 RADNIH SATI- 8 RADNIKA
 4. 4.NOCNI CUVARI- 160 RADNIH SATI- 4 RADNIKA

 

ADMINISTRACIJA

1. DIREKTOR- 40 RADNIH SATI

2. POMOCNIK DIREKTORA-40 RADNIH SATI

3. SEKRETAR- 40 RADNIH SATI

4. ADMINISTRATIVNI RADNIK- 40 RADNIH SATI

 

II-ZA PRIJEM RADNIKA O.S  „VUK KARADZIC“ GNJILANE-LIVOC-IVO LOLE RIBAR

20.     SRPSKI JEZIK- 38 CASA- 4 NASTAVNIKA

 1. 21.ENGLESKI JEZIK- 30 CASA- 3 NASTAVNIKA
 2. 22.RUSKI JEZIK- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 3. 23.MATEMATIKA- 36 CASA- 4 NASTAVNIKA
 4. 24.BIOLOGIJA- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 5. 25.GEGRAFIJA- 14 CASA-1 NASTAVNIK
 6. 26.ISTORIJA- 14 CASA-1 NASTAVNIK
 7. 27.FIZIKA- 12 CASA-1 NASTAVNIK
 8. 28.LIKOVNA KULTURA- 10 CASA-1 NASTAVNIK
 9. 29.MUZICKA KULTURA- 10 CASA-1 NASTAVNIK
 10. 30.TEHNICKO OBRAZOVANJE- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 11. 31.FIZICKO VASPITANJE- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 12. 32.SPORTSKE AKTIVNOSTI- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 13. 33.HEMIJA- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 14. 34.INFORMATIKA I RACUNARSTVO- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 15. 35.GRADZANSKO VASPITANJE- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 16. 36.CUVARI PRIRODE- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 17. 37.VERONAUKA- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 18. 38.ROMSKI JEZIK- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 19. 39.OD IGRE DO RACUNARA- 8 CASA-1 NASTAVNIK

 

ZA NIZE RAZREDE

 1. 3.NULTI RAZRED (VASPITACI)- 5*18~90 CASA- 5 VASPITACA
 2. 4.RAZREDNA NASTAVA (UCITELJ)-7*20~140 CASA- 7 UCITELJA

 

POMOCNO-TEHNICKO OSOBLJE

 1. 5.DOMAR SKOLE- 80 RADNIH SATI- 2 RADNIKA
 2. 6.LOZAC- 120 RADNIH SATI- 3 RADNIKA
 3. 7.CISTACI- 200 RADNIH SATI- 5 RADNIKA
 4. 8.NOCNI CUVARI- 240 RADNIH SATI- 6 RADNIKA

 

ADMINISTRACIJA

1.  DIREKTOR- 40 RADNIH SATI

2.  SEKRETAR- 40 RADNIH SATI

3.  ADMINISTRATIVNI RADNIK- 40 RADNIH SATI

 

III- ZA PRIJEM RADNIKA O.S  „BRANKO RADICEVIC“ CERNICA

40.     SRPSKI JEZIK- 17 CASA-2 NASTAVNIKA

 1. 41.ENGLESKI JEZIK- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 2. 42.RUSKI JEZIK- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 3. 43.MATEMATIKA- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 4. 44.BIOLOGIJA- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 5. 45.GEGRAFIJA- 14 CASA-1 NASTAVNIK
 6. 46.FIZIKA- 12 CASA-1 NASTAVNIK
 7. 47.MUZICKA KULTURA- 10 CASA-1 NASTAVNIK
 8. 48.TEHNICKO OBRAZOVANJE- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 9. 49.FIZICKO VASPITANJE- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 10. 50.HEMIJA- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 11. 51.INFORMATIKA I RACUNARSTVO- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 12. 52.GRADZANSKO VASPITANJE- 12 CASA-1 NASTAVNIK
 13. 53.CUVARI PRIRODE- 8 CASA-1 NASTAVNIK 

 

ZA NIZE RAZREDE

 1. 5.NULTI RAZRED (VASPITAC)- 18 CASA- 1 VASPITAC
 2. 6.RAZREDNA NASTAVA (UCITELJ)- 80 CASA- 4 UCITELJA

 

POMOCNO-TEHNICKO OSOBLJE

 1. 9.DOMAR SKOLE- 40 RADNIH SATI- 1 RADNIK
 2. 10.LOZAC- 40 RADNIH SATI- 1 RADNIK
 3. 11.CISTACI- 80 RADNIH SATI-2 RADNIKA
 4. 12.NOCNI CUVARI- 80 RADNIH SATI-2 RADNIKA  

 

ADMINISTRACIJA

1. DIREKTOR- 40 RADNIH SATI

2. SEKRETAR- 40 RADNIH SATI 

 

IV- ZA PRIJEM RADNIKA O.S „SVETI SAVA“ PONES

54.     SRPSKI JEZIK- 17 CASA-2 NASTAVNIKA

 1. 55.ENGLESKI JEZIK- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 2. 56.RUSKI JEZIK- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 3. 57.MATEMATIKA- 16 CASA-2 NASTAVNIKA
 4. 58.BIOLOGIJA- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 5. 59.GEOGRAFIJA- 14 CASA- 1 NASTAVNIK
 6. 60.ISTORIJA- 14 CASA-1 NASTAVNIK
 7. 61.LIKOVNA KULTURA- 10 CASA-1 NASTAVNIK
 8. 62.TEHNICKO OBRAZOVANJE- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 9. 63.FIZICKO VASPITANJE- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 10. 64.SPORTSKE AKTIVNOSTI- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 11. 65.INFORMATIKA I RACUNARSTVO- 8 CASA-1 NASTAVNIK
 12. 66.GRADZANSKO VASPITANJE- 12 CASA-1 NASTAVNIK
 13. 67.CUVARI PRIRODE- 8 CASA-1 NASTAVNIK 

 

ZA NIZE RAZREDE

 1. 7.NULTI RAZRED (VASPITAC)- 18 CASA- 1 VASPITAC
 2. 8.RAZREDNA NASTAVA (UCITELJ)- 80 CASA- 4 UCITELJA 

 

POMOCNO-TEHNICKO OSOBLJE

 1. 13.DOMAR SKOLE- 40 RADNIH SATI- 1 RADNIK
 2. 14.LOZAC- 40 RADNIH SATI- 1 RADNIK
 3. 15.CISTACI- 80 RADNIH SATI-2 RADNIKA
 4. 16.NOCNI CUVARI- 80 RADNIH SATI-2 RADNIKA 

 

ADMINISTRACIJA

1.  DIREKTOR- 40 RADNIH SATI

2.  SEKRETAR- 40 RADNIH SATI 

 

V- ZA PRIJEM RADNIKA S.S„GIMNAZIJA-MEDICINSKA“ SILOVO

GIMNAZIJA

68.     SRPSKI JEZIK- 32 CASA- 4 PROFESORA

 1. 69.ENGLESKI JEZIK- 26 CASA-3 PROFESORA
 2. 70.RUSKI JEZIK- 27 CASA- 3 PROFESORA
 3. 71.MATEMATIKA- 27 CASA 3 PROFESORA
 4. 72.BIOLOGIJA- 16 CASA- 2 PROFESORA
 5. 73.GEOGRAFIJA- 12 CASA- 1 PROFESOR
 6. 74.ISTORIJA- 16 CASA- 2 PROFESORA
 7. 75.FIZIKA- 21 CASA- 2 PROFESORA
 8. 76.LIKOVNA KULTURA- 8 CASA- 1 PROFESOR
 9. 77.MUZICKA KULTURA- 8 CASA- 1 PROFESOR
 10. 78.LATINSKI JEZIK- 10 CASA- 1 PROFESOR
 11. 79.FIZICKO VASPITANJE- 16 CASA- 2 PROFESORA
 12. 80.HEMIJA- 12 CASA- 1 PROFESOR
 13. 81.INFORMATIKA I RACUNARSTVO- 20 CASA- 2 PROFESORA
 14. 82.GRADZANSKO VASPITANJE- 10 CASA- 1 PROFESOR
 15. 83.FILOZOFIJA- 9 CASA- 1 PROFESOR 

 

MEDICINSKA

84.SRPSKI JEZIK- 12 CASA- 1 PROFESOR

 1. 85.ENGLESKI JEZIK- 10 CASA- 1 PROFESOR
 2. 86.MATEMATIKA- 8 CASA- 1 PROFESOR
 3. 87.BIOLOGIJA- 8 CASA- 1 PROFESOR
 4. 88.ISTORIJA- 8 CASA- 1 PROFESOR
 5. 89.FIZIKA- 8 CASA- 1 PROFESOR
 6. 90.FIZICKO VASPITANJE- 8 CASA- 1 PROFESOR
 7. 91.SOCIOLOGIJA- 9 CASA- 1 PROFESOR
 8. 92.HEMIJA- 8 CASA- 1 PROFESOR
 9. 93.GRADZANSKO VASPITANJE- 9 CASA- 1 PROFESOR
 10. 94.ZDRAVSTVENA NEGA- 9 CASA- 1 PROFESOR
 11. 95.STRUCNO MED.CASOVI- 32 CASA- 4 PROFESORA 

 

POMOCNO-TEHNICKO OSOBLJE

 1. 17.DOMAR SKOLE- 40 RADNIH SATI-1 RADNIK
 2. 18.LOZAC- 40 RADNIH SATI-1 RADNIK
 3. 19.CISTACI- 240 RADNIH SATI-6 RADNIKA
 4. 20.NOCNI CUVARI- 80 RADNIH SATI-2 RADNIKA 

 

ADMINISTRACIJA

1.  DIREKTOR- 40 RADNIH SATI

2.  ZAMENIK DIREKTORA- 40 RADNIH SATI

3.  SEKRETAR- 40 RADNIH SATI

4.  ADMINISTRATIVNI RADNIK- 40 RADNIH SATI 

 

VI- ZA PRIJEM RADNIKA U OBDANISTU „ SILOVO“

1. UPRAVNIK OBDANISTA- 1 RADNIK

2. VASPITACI- 2 RADNIKA

3. SERVIRKA- 1 RADNIK

4. DOMAR- 1 RADNIK

5. NOCNI CUVAR- 2 RADNIKA

6. CISTAC- 1 RADNIK

7. MEDICINSKA SESTRA- 2 RADNIKA

 

USLOVI KONKURSA-KRITERIJUMI

 1. 1.STRUCNA SPREMA
 2. 2.RADNO ISKUSTVO
 3. 3.PRIHVATANJE POTPISIVANJA UGOVORA SA MONT-OM
 4. 4.ZITELJ KOSOVA-TERITORIJALNA PRIPADNOST
 5. 5.PODOBNOST U RADU SA DECOM
 6. 6.SOCIJALNO STANJE U PORODICI
 7. 7.CLANOVI PORODICE
 8. 8.DUZINA CEKANJA NA ZAPOSLJENJE

 

KOMISIJA ZADRZAVA PRAVO DA PO PRIJEMU DOKUMENTACIJE ODREDI NAKNADNE KRITERIJUME.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

-DIPLOMA, LICNA KARTA.

PLATA: PO ZAKONIMA REPUBLIKE KOSOVO.

KONKURS CE BITI OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA.

ZAINTERESOVANI KANDIDATI MOGU KONKURISATI U UPRAVI ZA OBRAZOVANJE U GNJILANU.

KANDIDATI KOJI BUDU PRIMLJENI DOBICE PRIVREMENI RADNI UGOVOR DO 31.08.2011 GODINE.

 

                                               DIREKTOR

                                                           BUJAR  NEVZATI Data: 22.01.2011